Search

מדיטציה בהליכה / ריצה / ישיבה - ארבעת הרבדים של ההוויה

Updated: 3 days ago


אפשר אותך לרגע?

מתי פעם אחרונה שמת לב למה קורה איתך עכשיו? נשמע מובן מאליו... מסתבר שלא.

המחשבות שלנו טסות בלי שנשים לב בין תכנוני העתיד לבין ניתוח של העבר, לפעמים זה שואב המון אנרגיה...

מה דעתך להוריד את קצב המחשבות לכמה דקות?

הצטרף/י אלי לתרגול של 7 דקות, תשומת לב לעכשיו,

את התרגול אפשר לבצע בישיבה, הליכה ואפילו בריצה.

בעזרת התרגול נתבונן בארבעת הרבדים של ההוויה ובסקרנות נבדוק "מה שלומי עכשיו?"נקח לרגע נשימה עמוקה עמוקה ושוב לאט עוד אחת…

נשב בנוח כשכפות הרגליים מונחות על הקרקע והגב זקוף ונינוח.


נעבור בין ארבעת הרבדים על מנת לתת תשומת למה שקורה לי עכשיו.


1.גוף; נבדוק מה שלומו, אולי יש אזור ספציפי שמבקש את תשומת לב?

2. רגשות; מה המצב רוח שלי עכשיו? אולי יש רגשות שאין לי שם עבורן, אז רק אתבונן בעולמי הפנימי הרגשי

3. מחשבות; איך המחשבות שלי ברגע זה? לא בהכרח התוכן שלהן, אלא אם מחשבה רודפת מחשבה או שיש יחסית שקט והמחשבות דלילות.

4. אנרגיה; מה מצב האנרגיה הכללית שלי כרגע? האם יש אנרגיה נמוכה של עייפות ותשישות או דווקא אנרגיה של נמרצות וחיוניות.


נקח שאיפה עמוקה,

נשלב ידיים מעל הראש ונמתח כלפי מעלה

נניח כף אל כף,

נשיפה החוצה ובמקביל נוריד לאט את הידיים אל הלב.

ואם נרצה נאמר, תודה.


שמרו לכם את הפוסט ואולי תתרגלו מפעם לפעם -

תשומת לב לעצמך בעזרת ארבעת הרבדים של ההוויה.


0 views0 comments