Search

מה מטריד אותך עכשיו?

לעיתים קרובות התודעה שלנו מוטרדת.

אנחנו מודאגים ממה שעומד לקרות מחר,

אנחנו מתחרטים על טעויות שעשינו והזדמנויות שפספסנו,

נזכרים פתאום באירועים לא נעימים שחווינו,

ואז נוצר חוסר שקט, שמונע מאתנו להיות מודעים למה שקורה ברגע הזה.


לכן אנחנו לא מצליחים להיות בהווה: במה שקורה עכשיו.

הנוכחות ב"כאן ועכשיו", יוצרת תחושת שלווה, ובעקבותיה אנחנו הופכים למרוכזים, סבלנים, ותקשורתיים יותר כלפי הסביבה שלנו.


כמו כל שריר, ככל שנתרגל בתדירות גבוהה יותר את התודעה - ה"מיינד" שלנו לצאת מה״לופ״ של המחשבות המעכבות, שאינן בהווה, כך הזמן שנשהה עם מחשבות אלה, יהיה קצר יותר,

יגרום לנו לפחות סבל, וכך נפנה מקום למחשבות נעימות יותר.


אחת הדרכים שאני משתמשת בהן לתרגול תודעה שקטה היא בזמן ריצה:


כשעולה לי מחשבה שמטרידה אותי למשל:

״הייתי יכולה לרוץ מהר יותר״

או ״אני לא אצליח לסיים את הריצה היום״

או ״יש לי המון מיילים לקרוא״,


✔️אני מזהה את המחשבה,

✔️ מכניסה אותה תחת הקטגוריה המתאימה לה, כמו למשל :

׳מחשבה על העבר׳

‘מחשבה על תכנון׳ וכך, לאט לאט,

✔️מפנה את תשומת הלב לצעדים שלי על הקרקע:

איך הרגל מונחת על הרצפה,

על איזה סוג משטח אני רצה,

כמה צעדים אני מבצעת בדקה.


בעזרת הפניית תשומת הלב למה שקורה עכשיו, אני נוכחת יותר, רגועה יותר, ונהנית מהריצה הרבה יותר!

**כמובן, שאפשר לתרגל את המודעות באופן דומה בכל פעולה שאתם מבצעים בשגרת היום-יום.


6 views0 comments