Search

מה ממלא ומזין אותי? ומה מרוקן וגוזל ממני אנרגיה?

Updated: Jul 6, 2021

• מה אני עושה שממלא ומזין אותי? מה ממלא אותי בחיים וגורם לי להרגיש רגוע ויציב? מה מוסיף לתחושה שלי של חיות, חיוניות ונוכחות בחיים?

• מה אני עושה שמרוקן אותי? מה גוזל ממני אנרגיה וחיות וגורם לי להרגיש מתוח ומנותק? מה מפחית מהתחושה שלי של חיות, חיוניות ונוכחות בחיים שלי, וגורם לי להרגיש שאני רק שורד? נכון, ישנם היבטים בחיים שלא נוכל לשנות, אבל איך אוכל לבחור לחזק ולהעצים את הזמן והמאמץ שנשקיע בדברים שממלאים ומזינים אותי ולצמצם את הזמן והמאמץ שאני משקיע בדברים שמרוקנים אותי?

הרבה מהדברים שמעמיסים עלינו הם דברים שאנחנו מרגישים ש״חייבים״ לעשות – פרנסה, סידורים, דאגה לצרכים של קרובים וכדומה – בעוד שפעילויות המאפשרות לנו לחדש את הכוחות שלנו נתפסות כמותרות: מנוחה, טיולים, תחביבים ופעילות גופנית ומה הקונפליקט? אנחנו נוטים להמעיט בפעילויות ממלאות ומזינות בתקופות בהם אנחנו יותר בעומס. בתקופות מאתגרות יותר בעבודה או בחיים לרוב נמעיט בפעילויות שממלאות אותנו. לפעמים מסיבה כלכלית או אפילו תמיכה חברתית – קשה לקבל גיבוי מהסביבה לצאת לבלות או להתאמן במהלך תקופה עמוסה, כשהפרנסה דוחקת והבית דורש טיפול. מה הבעיה? לאורך זמן לא נצליח לעמוד בעומסים שיש עלינו אם לא נדאג לחדש את כוחותינו. למעשה, במיוחד כאשר העומס הוא גדול חשוב מאד לחוות חוויות ממלאות ומזינות. מה איתך? היתה לך חוויה כזו היום?

11 views0 comments