Search

ציפיות- כמה הן תופסות מקום בחייך?

ציפיות הן חלק מהמוטיבציה שלנו.

זהו מנגנון שפיתחנו לעצמנו, כדי להתכונן.

אנחנו לא יכולים לדעת, מה צפוי לנו בעתיד הרחוק, וגם לא ממש בעוד כמה שניות.

אנחנו רק יכולים לגבש אמונה, לגבי מה שאנחנו *חושבים* שיקרה.


יש שני סוגים:

ציפיות ריאליות או ציפיות בדויות.

לא משנה לאיזה כיוון בסקאלה אנחנו נוטים יותר…

בכל מקרה הציפיות יגרמו לנו לפעול בצורה "אחרת", ובסופו של דבר, ישפיעו על המציאות שלנו.


מצד אחד, ציפיות מוטעות עלולות לגרום לנו לסבל. אנחנו מייצרים לעצמנו חוקים,

שגורמים לנו להתאכזב מעצמנו= ״ממחר אני מתאמן/ת כל יום״

ומצד שני, הציפיות חשובות לנו: הן מניעות אותנו לכיוון מטרה ושומרות אותנו עם ״דרייב פנימי״.


מזמינה אתכם לשים לב:

1. האם אתם נאחזים בציפיות שלכם?

2. מה אתם מרגישים אם הן אינן מתרחשות במציאות?

3. האם אתם משאירים ״חלל פתוח״ בציפייה מאירוע עתידי?

4 views0 comments