Search

רווח כפול- טיפול בריצה

טיפול באמצעות ריצה

הרווח הוא כפול- ריצה מסוג זה מאפשרת התבוננות וסקרנות פנימה אל הנפש באמצעות שיחה וכן חיזוק  מערכות הגוף הפיזיות ע"י הפעלת כל חלקי הגוף בריצה עצמה.

-ריצה איטית וארוכה דומה לתהליכים המתרחשים במדיטציה מה שמאפשר לנו בזמן הריצה גישה פתוחה יותר לתת מודע כך שהטיפול תוך כדי הריצה יעיל יותר

-הריצה משקפת לנו דפוסים מהיום יום, כאלו שלעיתים עצורים ומעכבים אותנו. הריצה משמשת כמראה עבור אותם דפוסים,

כאשר הם במודעות מתאפשר שחרור והקלה גדולה

- חיבור ואיזון בין גוף ונפש מסייעים בקלות יותר להעלות נושאים רגשיים, להביט בהם בבהירות ללא שיפוטיות וכך להגיע לתובנות.

- הריצה נעשת בליווי שמתאים ליכולותיו של כל מטופל באופן אישי.

7 views0 comments