Search

5 הצעות של הבודהה להתמודד עם מחשבות לא מועילות

1. להחליף את המחשבה הלא-מועילה במחשבה כן מועילה:

כאשר ההתבוננות במחשבה לא עוזרת ואנחנו שקועים במחשבות

אובססיביות – להחליף את המחשבה הלא מועילה במחשבה מועילה.


2. הסחת דעת והתעלמות:

באופן מודע להתעלם מהן. כאשר גם הניסיון לחשוב על משהו

אחר לא עוזר – להסיח את דעתנו מהמחשבות האובססיביות

ולעשות משהו אחר: להקשיב למוזיקה, לצאת לריצה, לעשות

מקלחת, להתקשר לחבר/ה....


3. לתת את הדעת על התוצאות/השלכות של המחשבות האלה:

איך אני ארגיש אחרי שהמחשבות האלה יסתובבו לי בראש

הרבה זמן.


4. להרגיע את ייצור המחשבה:

הרבה פעמים המחשבות הן תוצאה של מתח וסטרס.

אפשר לבדוק איפה בגוף יש מתח ואיפה בתודעה יש סטרס, ואז

להרפות את הגוף ולהרפות את התודעה ובאופן כללי להביא

יותר רגיעה למערכת; אז גם המחשבות המלחיצות נרגעות.


5. החלטה נחושה:

לבדוק אם אנחנו באמת מעוניינים/ות להפסיק את זרם

המחשבות הזה, ואם כן – להחליט החלטה נחושה ולעמוד

בה, ולחתוך אותן עם 'חרב המודעות' כמו סמוראי.


להתבונן על המחשבות ולשאול -

האם המחשבה הזאת היא אמת?

לשים סימן שאלה במקום סימן קריאה.

0 views0 comments